Uusi toimintamalli metsäkoneiden siirtokuljetuksiin – Metsäkonetaksi - hanke

(päivitetty 13.12.2012)

Hankkeen päätavoitteena on uuden toimintamallin luominen toimialan konekuljetusten logistiikkaratkaisuksi, jonka avulla metsäkoneyritykset voivat saada merkittäviä kustannussäästöjä konesiirroissa ja siten parantaa yrityksen kannattavuutta. Uudessa toimintamallissa siirron tekee metsäkonetta lähimpänä oleva vapaa tai pian vapautuva siirtoauto, riippumatta siitä kenen omistuksessa se on. Tavoitteena on myös optimointijärjestelmän edelleen kehittäminen.

Järjestelmän ansiosta siirtokaluston käyttöastetta saadaan parannettua lisääntyneiden työsuoritteiden ja vähentyneiden tyhjänä ajomäärien ansiosta. Järjestelmä tarjoaa paremmat edellytykset ostopalveluina tehtävien siirtojen hyödyntämiseen ja siten vähentää koneurakoitsijan tarvetta siirtokalustoinvestointeihin.

Toimintamalli perustuu metsäkoneiden tilausjärjestelmään, missä hyödynnetään ajoneuvotieto- ja karttapohjaisia paikannusjärjestelmiä. Hankkeessa pilotoidaan ohjausjärjestelmän toimivuus, minkä pohjalta luodaan toimintamalli. Hankkeessa selvitetään järjestelmän toimivuus ja taloudelliset hyödyt koneurakoitsijalle sekä tehdään liiketoimintasuunnitelma mahdolliselle siirtopalveluorganisaation toiminnalle.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2012 – 30.4.2014. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 251 923 euroa ja rahoitus koostuu Kainuun maakunta-kuntayhtymä 70 % (EAKR), Kainuun Etu Oy 15 %, Koneyrittäjien liitto sekä hankkeeseen sitoutuneet yritykset 15 %.

Hankkeen yhteistyökumppanit ja mukana olevat yritykset:

Koneyrittäjien liitto ry

Kainuun Koneyrittäjät ry

Finnmetko Oy

Sunit Oy

Metsäkoneurakointi Piirainen Oy

Eero Pyykkönen Ky

Koneurakointi S Kuittinen Oy

Puukuljetus R. Kilponen Oy

Kainuun Metsäkone Oy

Kinnunen Veli Oy

Hyvönen Eero Oy


 

 

                      

 

 

Sivuston kieli: Suomeksi In English
Kainuun Etu Oy. Seminaarinkatu 2 |FIN-87100 KAJAANI, Finland|Fax: +358 (08) 617 8120