Kuinka voimme auttaa?

Hankehaku

Löydä henkilöt

Kainuun tulevaisuus on kiinni
menestyvistä yrityksistä.

Kainuun Etu Oy on olemassa yritystoiminnan kehittämisestä kiinnostuneita yrityksiä varten.

Kainuun Etu on mahdollistanut toimintansa aikana yli 50 miljoonan euron edestä yritysten pyytämiä hankkeita. Yhteiset resurssit ovat tulleet pääosin Euroopan unionilta sekä yrityksiltä. Näillä kehittämishankkeilla on yhdessä yrittäjien ja kehityskumppaneiden kanssa saatu aikaan kasvua sekä parannettu maakunnan elinvoimaa. Yrityksien kasvulla ja uudistumisella luomme pysyviä työpaikkoja.

Kainuun Etu Oy:n omistajina ovat kaikki kahdeksan Kainuun (8) kuntaa ja se toimii alueellisena kehitysyhtiönä. Yhtiön tarkoitus on edistää aluetalouden kasvua. Yhtiöjärjestyksensä mukaisesti, se toimii toteuttajana ja neuvonantajana alueen elinkeinopoliittisissa linjauksissa. Siten Kainuun Etu on osana alueellisen strategian suunnittelu- ja toteutusryhmää, jonka toimintaa johtaa maakuntaliitto (Kainuun liitto).

Tiedotteet

17.10.2016   Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja 2015

Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja 2015 on nyt saatavilla!

26.08.2016   Kainuussa perustetut ja lakkautetut yritykset -tilasto

Kainuussa perustetut ja lakkautetut yritykset -tilaston löydät Boosteri -hankkeen sivuilta.
Tai suoraan tästä linkistä.

03.08.2016   Kainuun Edun uudet nettisivut

Nettisivut julkaistiin vastikään, joten sisältöön ja ulkoasuun saattaa tulla vielä pieniä muutoksia.

Näytä kaikki
995,448,277

Liiketoiminnan kasvupalvelu

Kasvua yhteistyön avulla

Liiketoiminnan kasvupalvelun tavoitteena on kannustaa ja auttaa kainuulaisia mikro- ja pk-yrityksiä laajentamaan ja kehittämään toimintaansa sekä hakemaan kasvua niin Kainuussa, Suomessa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Tavoitteena on parantaa yritysten tuottavuutta, kilpailukykyä ja tuloksellisuutta samanaikaisesti työelämän laadun kehittämisen kanssa.

n

FDI- ja ICT-palvelut

Kainuun Etu tukee kainuulaista elinkeinoelämää hankkimalla alueelle investointeja.

Foreign Direct Investment- eli FDI-toiminnot liittyvät olennaisesti Kainuun Edun Invest in Kainuu -työhön sekä kahteen Kainuun Edun IT-klusteriin: DIGITICE Finlandiin ja KAVIO Clusteriin.

n

Elämystuotanto

Kainuun Etu Oy:n palvelut edistävät kainuulaisten yritysten valmiuksia tarjota monipuolisia elämyksiä kotimaisille ja kansainvälisille matkailijoille.

Kainuun matkailu saa voimansa alueen luonnon ainutlaatuisista elämyksistä. Tutut vahvuudet, kulttuuri ja liikunta, ovat saaneet rinnalleen peli- ja elokuvateollisuuden uusiksi vetovoimaisuuden kehittäjiksi.

n

Kaivannaisteollisuus

Kaivokset työllistävät ja tarjoavat suuren kirjon liiketoimintamahdollisuuksia kainuulaisille yrityksille.

Kainuun kaivannaisteollisuuden kehittämisen kärjiksi on valittu uudet liiketoimintamahdollisuudet, ekotehokastuotanto sekä verkottuneet kaivannaisalaa tukevat palvelut.

n

Biotalous

Biotalous on tuotteiden ja palveluiden tuotantoa.

Biotalouden kehittäminen tarjoaa maailmanlaajuisesti mahdollisuuden kestävän kehityksen vahvistamiseen ehkäisemällä ekosysteemien köyhtymistä ja luomalla uusia vihreän talouden työpaikkoja.

n

Kansainväliset hankkeet

Kainuun Etu Oy edistää kansainvälistä yhteistyötä.

Kainuun Etu Oy:llä on pitkä historia kansainvälisistä tutkimus- ja kehityshankkeista, jotka ovat toteutettu yhteistyössä EU:ssa sijaitsevien yhteistyökumppanien kanssa. Kansainvälisissä hankkeissa Kainuun Etu Oy auttaa edistämään Kainuun liiketoimintaympäristöä ja innovaatiota.

n

Sosiaalisen median sisältöseinä